JERA-ICT is een ICT-dienstverlener die tot doel heeft het gebruik van ICT te vereenvoudigen. Daarbij richten wij ons voornamelijk op het Midden- en Kleinbedrijf.

Met de ondersteuning door JERA-ICT stelt u zichzelf in staat uw dagelijkse werkzaamheden sneller en eenvoudiger te laten verlopen. U hoeft zich niet te bekommeren om de achterliggende techniek en het beheer ervan, u kunt zich bezighouden met uw "core business".

JERA-ICT denkt met u mee op basis van uw wensen door ontwikkeling en engineering, van uw (nieuwe) kantoorautomatiseringssysteem, maar ook bij de aanschaf en het preventieve onderhoud van eventuele uitbreidingen van hard- en software.


Laat de computer voor u werken en niet andersom!